Isec Politikamız

İŞ SAĞLIĞI, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ:
» Yasalara uygun hareket etmek ve çalışan performansını yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir ISEÇ Yönetim Sistemi’ni kararlılıkla uygulamak,
» Bu alanda sürekli gelişim amacıyla yükselen standartları göz önüne almak ve yeni hedefler belirlemek,
» Üretimden satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine kadar tüm faaliyetlerimiz de karşılaşabileceğimiz olumsuzlukları tanımlayarak risk analizi yapmak ve meydana gelebilecek kazaları engellemek için önlemler almak,
» Bu politikaya uygun ISEÇ yönetimine sahip müteahhit / tedarikçilerle çalışmak,
» Personel değerlendirme ve ödüllendirmelerinde ISEÇ performansını göz önünde bulundurmak, ISEÇ bilincinin gelişmesi ve personel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol almak,
» İş sağlığı, emniyet ve çevre konularında komsu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek, bilgi alış verişinde bulunmak.


İŞ SAĞLIĞI, EMNİYET VE ÇEVRE ALANINDAKİ TAAHHÜTLERİMİZ:

» İnsanlara zarar vermemek,
» Çevreyi korumak ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
» Tüm faaliyetlerde “önce güvenlik” ilkesini önde tutmak,
» Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en doğru ve en verimli yöntemleri ve teknolojiyi uygulamada öncüler arasında yer almak,
» Bu amaçlara uygun hizmet, ürün ve enerji kaynakları geliştirmek,
» Performansımızı görünür kılmak,
» ISEÇ Yönetim Sistemi’ni canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak,
» Tüm çalışanlarımızın bu amaçları benimseyeceği bir kültür yaratmak.
» Atıklarımızı, atık yönetim sistemi dahilinde bertaraf etmek.
E-BÜLTEN
Isec Politikamız

Isec Politikamız

İŞ SAĞLIĞI, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ:
» Yasalara uygun hareket etmek ve çalışan performansını yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir ISEÇ Yönetim Sistemi’ni kararlılıkla uygulamak,
» Bu alanda sürekli gelişim amacıyla yükselen standartları göz önüne almak ve yeni hedefler belirlemek,
» Üretimden satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine kadar tüm faaliyetlerimiz de karşılaşabileceğimiz olumsuzlukları tanımlayarak risk analizi yapmak ve meydana gelebilecek kazaları engellemek için önlemler almak,
» Bu politikaya uygun ISEÇ yönetimine sahip müteahhit / tedarikçilerle çalışmak,
» Personel değerlendirme ve ödüllendirmelerinde ISEÇ performansını göz önünde bulundurmak, ISEÇ bilincinin gelişmesi ve personel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol almak,
» İş sağlığı, emniyet ve çevre konularında komsu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek, bilgi alış verişinde bulunmak.


İŞ SAĞLIĞI, EMNİYET VE ÇEVRE ALANINDAKİ TAAHHÜTLERİMİZ:

» İnsanlara zarar vermemek,
» Çevreyi korumak ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
» Tüm faaliyetlerde “önce güvenlik” ilkesini önde tutmak,
» Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en doğru ve en verimli yöntemleri ve teknolojiyi uygulamada öncüler arasında yer almak,
» Bu amaçlara uygun hizmet, ürün ve enerji kaynakları geliştirmek,
» Performansımızı görünür kılmak,
» ISEÇ Yönetim Sistemi’ni canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak,
» Tüm çalışanlarımızın bu amaçları benimseyeceği bir kültür yaratmak.
» Atıklarımızı, atık yönetim sistemi dahilinde bertaraf etmek.
E-BÜLTEN
Isec Politikamız

Isec Politikamız

İŞ SAĞLIĞI, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ:
» Yasalara uygun hareket etmek ve çalışan performansını yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir ISEÇ Yönetim Sistemi’ni kararlılıkla uygulamak,
» Bu alanda sürekli gelişim amacıyla yükselen standartları göz önüne almak ve yeni hedefler belirlemek,
» Üretimden satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine kadar tüm faaliyetlerimiz de karşılaşabileceğimiz olumsuzlukları tanımlayarak risk analizi yapmak ve meydana gelebilecek kazaları engellemek için önlemler almak,
» Bu politikaya uygun ISEÇ yönetimine sahip müteahhit / tedarikçilerle çalışmak,
» Personel değerlendirme ve ödüllendirmelerinde ISEÇ performansını göz önünde bulundurmak, ISEÇ bilincinin gelişmesi ve personel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol almak,
» İş sağlığı, emniyet ve çevre konularında komsu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek, bilgi alış verişinde bulunmak.


İŞ SAĞLIĞI, EMNİYET VE ÇEVRE ALANINDAKİ TAAHHÜTLERİMİZ:

» İnsanlara zarar vermemek,
» Çevreyi korumak ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
» Tüm faaliyetlerde “önce güvenlik” ilkesini önde tutmak,
» Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en doğru ve en verimli yöntemleri ve teknolojiyi uygulamada öncüler arasında yer almak,
» Bu amaçlara uygun hizmet, ürün ve enerji kaynakları geliştirmek,
» Performansımızı görünür kılmak,
» ISEÇ Yönetim Sistemi’ni canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak,
» Tüm çalışanlarımızın bu amaçları benimseyeceği bir kültür yaratmak.
» Atıklarımızı, atık yönetim sistemi dahilinde bertaraf etmek.